slide
slide
slide
2-6
משתתפים
info

+12

משחק בעל אלמטים אינטראקטיביים משתנם המתאים לשחקנים מתחילים ולמנוסים כאחד. שלא תטעו, לאף אחד לא יהיה כאן קל.

icon

פרס מיוחד מידי חודש לקבוצת הבלשים המוצלחת ביותר!

מרגישים שמביטים לכם בגב? זה בגלל שבחדרינו מותקנות מצלמות שבאמצעותן אנו עוקבים אחריכם.

חדרי המשחק מצוידים באמצעי כיבוי אש בכפוף להוראות הבטיחות. אז לפחות לא נשקפת לכם סכנה מהכיוון הזה.

icon

לא תזדקקו לכוח פיזי. תבונתכם ודמיונכם יהיו לכלי העזר החשובים - ולאויבים המושבעים שלכם כאחד.

icon

לא מומלץ לבעלי לב או אופי חלש.

בחרו תאריך

גכדעדגעדרכ